หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ปีการศึกษา 2556

 คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุุณภาพ

คณะกรรมการ ดำเนินงานประกันคุณภาพ มีหน้าที่ในการดำเนินงาน ประสานงาน และรวบรวมหลักฐานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละองค์ประกอบของการประกัน คุณภาพภายใน (SAR) โดยแบ่งคณะกรรมการดำเนินงานออกตามรายองค์ประกอบ ดังคำสั่งต่อไปนี้


 เป้าหมาย/ผู้กำกับดูแล/ผู้จัดเก็บข้อมูล ในแต่ละตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ปีการศึกษา 2556

 

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: